Ana SayfaMakaleler

Makaleler

İNTRAOPERATİF POZİSYONA BAĞLI NADİR BİR KOMPLİKASYON: ŞALAZYON

Naime Yalçın, Ayça Sultan Şahin
İntraoperatif dönemde cerrahi pozisyona bağlı tüm vücut sistemlerinde değişmeler gözlenir. Teknolojideki ilerleme ile gelişen monitörizasyon ve ventilatörler sayesinde hastaları daha yakından takip etmek ve olası komplikasyonlara hızla müdahalede bulunmak mümkün hale gelse de baz...

PLASMODIUM FALCIPARUM VE PLASMODIUM VIVAX MİKS ENFEKSİYONUNUN OLDUĞU DÖRT İMPORTE OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Nagehan Didem Sarı, Gülhan Eren, Gülşen Yörük, Ayşe İnci
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2017 raporunda dünya çapında 216 milyon sıtma olgusu tespit edildiği ve 445 000/yıl ölüm gerçekleştiği bildirilmiştir Tropik ve subtropik ülkelerde endemik olarak görülürken, eradikasyon programlarının başarılı şekilde yürütüldüğü Türkiye gibi ülkele...

KOLPOSKOPİ YAPILAN KADINLARDA ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ VE BİYOPSİ SONUÇLARINA GÖRE SAPTANAN HPV TİPLERİ

Derya Sivri Aydın, Ahmet Çetin
Amaç:Kolposkopi eşliğinde servikal biyopsi ve endoservikal küretaj (ECC) yapılan hastalarda patoloji ve referans smear sonuçlarına göre saptanan HPV tiplerini belirlemek.Gereç ve Yöntem:Bu retrospektif vaka serisinde, jinekolojik onkoloji polikliniğinde kolposkopi yapılan 520 has...

HEMATOONKOLOJİDE YAĞLI KARACİĞER (HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMOTERAPİ SONRASI YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI)

Raim Iliaz, Filiz Akyüz, Aslı Örmeci, Ümit Akyüz, Kadir Demir, Fatih Beşışık, Mine Güllüoğlu, Sabahattin Kaymakoğlu
Kemoterapi ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığı, basit steatozdan steatohepatite kadar değişen yağlı karaciğerhastalıklarının spektrumudur. Kemoterapiye bağlı yağlanma ile ilgili çalışmaların çoğu kolorektal kanserlihastalar üzerindedir. Hematolojik maligniteleri olan hastalard...

DİŞ HEKİMLİĞİ GÜNLÜK PRATİĞİNDE KARACİĞER YETMEZLİĞİ OLGULARINDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNİN YÖNETİMİ

Sema Ketenci, Gökçe N. Acet
Dental ekip, hastaya zarar vermeden diş sağlığını yönetmek zorundadır. Diş hastalıkları bulaşıcı olmayan,önlenebilir kronik hastalıklardır ancak hastanın tespit edilmemiş sistemik hastalığının olması durumundaolumsuz durumlara yol açılabilir. Vaka odaklı çalışmaya paralel, çeşitl...