Ana SayfaMakalelerTARÇIN GERÇEKTEN KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR MU?

TARÇIN GERÇEKTEN KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR MU?

Ayşe Betül DEMİRBAŞ, M. Emel ALPHAN
10.54270/atljm.2023.30

Günümüzde obezitenin artışıyla birlikte insülin direnci ve diyabet yaygın bir halk sağlığı sorunu haline

gelmiştir. Bu sebeple ilaç tedavileri, beslenme tedavisi, fiziksel aktivite dışında yeni tedavi yöntemleri için

alternatif yollar aranmaktadır. Bitkisel destekler, çok az yan etkiye sahip oldukları ve popülasyonun çoğu

tarafından kolayca ulaşılabilir olduğu için iyi bir alternatif olarak görülmekte ve bu konuda araştırmalar

yapılmaktadır. Yüzyıllardır geleneksel bir ilaç olarak kullanılan tarçın da diyabet semptomlarına karşı en

fazla kullanılan bitkisel desteklerden biridir. Cinnamomum cassia (Cinnamomum aromaticum veya Çin

tarçını), Cinnamomum zeylanicum (Cinnamomum verum veya Seylan tarçını), Cinnamomum burmannii

(Endonezya/Java tarçını) ve Cinnamomum loureiroi (Saygon/Vietnam tarçını) en yaygın tarçın türleri olarak

kullanılmaktadır. Çeşitli çalışmalarda tarçının diyabetik olmayan, prediyabetli ve Tip 2 diyabetli bireylerde

kan şekeri, tokluk kan şekeri, insülin, HbA1c gibi kan parametreleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Çalışmalar incelendiğinde sonuçlar arasında heterojenlik olduğu görülmekte ve tarçının kan şekerini

düşürmede yararlı etkilerinin olduğuna dair kesin sonuçlara ulaşılamamaktadır. Bu nedenle diyabeti

olan bireylerde mevcut literatür bilgileri göz önünde bulundurularak beslenme tedavisi ve yaşam tarzı

değişikliklerinin önerilmesi tavsiye edilmektedir.