Ana SayfaMakalelerPLASMODIUM FALCIPARUM VE PLASMODIUM VIVAX MİKS ENFEKSİYONUNUN OLDUĞU DÖRT İMPORTE OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

PLASMODIUM FALCIPARUM VE PLASMODIUM VIVAX MİKS ENFEKSİYONUNUN OLDUĞU DÖRT İMPORTE OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Nagehan Didem Sarı, Gülhan Eren, Gülşen Yörük, Ayşe İnci
10.54270/atljm.2021.4
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2017 raporunda dünya çapında 216 milyon sıtma olgusu tespit edildiği ve 445 000/yıl ölüm gerçekleştiği bildirilmiştir Tropik ve subtropik ülkelerde endemik olarak görülürken, eradikasyon programlarının başarılı şekilde yürütüldüğü Türkiye gibi ülkelerde dış kaynaklı vakalar olarak görülmeye devam etmesi nedeniyle önemini korumaktadır. Kliniğimize ön planda ateş yakınmasıyla başvurmuş, farklı klinik bulguları olan, tetkik esnasında P. falciparum/ P.vivax miks enfeksiyonu tespit edilen 4 olgu sunuldu.