Ana SayfaAmaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Atlas Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi (ATLJM); temel tıp bilimleri, klinik tıp bilimleri, diş hekimliği ve hemşirelik hizmetleriyle ilgili orijinal araştırmalar, davetli yazılar, derleme, olgu sunumları ve editöre mektup türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlayarak tıbbi literatüre katkı sunmayı hedefler.

Etik İlkeler

Dergiye gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal önleme programı ile taranır. ATLJM yayın etiği konusunda en yüksek standartlara bağlıdır ve bu konudaki uluslararası ilkeleri benimser. Yayın sürecindeki tüm tarafların (Editör, Hakem, Yazar ve Yayıncı) bu ilkelere istisnasız uymaları beklenir. İthenticate alıntı oranı %20'nin üzerinde olan makaleler kabul edilmez. ATLJM, World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (2013) ve WMA Statement on Animal Use in Biomedical Research (2016) standartlarını kabul eder ve etik standartları ilke olarak benimser. Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için yukarıda belirtilen uluslararası standartlara uygun Etik Komisyon raporu gerekmektedir. Makale metninde onay alınan etik kurulun adı ve onay numarası açıkça belirtilmelidir. Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılmış olanlar açık olarak makalede belirtilmelidir. Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Yayın Politikası

Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, dergi kuralları ve yayın politikalarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazar(lar)a geri göndermek, biçimce düzenlemek veya reddetmek yetkisine sahiptir. Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, uygun gördüğü yazıyı incelenmek üzere danışman(lar)a gönderebilir. Yazardan düzeltme istenmesi, yazının yayınlanacağını garanti edemez. Dergide yayımlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Dergide yayımlanması kabul edilse de edilmese de, yazı materyali yazarlara geri verilmez. Dergide yayımlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.
Makale gönderimi, değerlendirme ve yayınlama süreçleri ücretsizdir.