Ana SayfaMakalelerNADİR BİR OLGU: ERİŞKİN HASTADA NUCK KANAL KİSTİ

NADİR BİR OLGU: ERİŞKİN HASTADA NUCK KANAL KİSTİ

Ömer Özyiğit, Hatice Çakar, Derya Sivri Aydın
10.54270/atljm.2021.10
Nuck kanal kisti inguinal bölgede şişlik oluşturabilecek pek çok durumla benzeşen nadir görülen bir durumdur. Literatürde radyolojik bulgularını açıklayan kısıtlı olgu olması nedeniyle Nuck kanal kisti tanılı iki hastanın MRG bulgularını sunduk.