Ana SayfaMakalelerPERİNATOLOJİDE SAĞLIK EĞİTİMİ: GELİŞEN VE DEĞİŞEN DİNAMİKLER

PERİNATOLOJİDE SAĞLIK EĞİTİMİ: GELİŞEN VE DEĞİŞEN DİNAMİKLER

Ömercan AKSOY, Feride YİĞİT, Esra YURTSEV
10.54270/atljm.2022.12
Sağlık eğitimi geniş anlamıyla bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları oluşturmak için verilen ve amaca yönelik öğrenme eğitimlerini kapsayan bir süreçtir. Sağlık eğitiminin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için planlama, uygulama ve değerlendirme basamaklarına hâkim olmak gerekmektedir. Sağlık eğitiminde engellerin bilinmesi, önümüze çıkabilecek engellere karşı hazırlıklı olmak ve süreci yönetme konusunda yardımcı olmaktadır. Günümüzde artan teknoloji kullanımı ve özellikle yapay zekâ alanındaki çalışmalar sağlık eğitiminde de yerini almaya başlamıştır. Perinatolojide sağlık eğitimi kapsamında, simulasyon uygulamaları ve sanal gerçeklik, yapay zekâ yardımıyla üstün bir öğrenme ortamı geliştirmektedir. Aynı zamanda, hasta eğitim programları da artık bu teknolojiler üzerinden yürütülmektedir. Ülkemizde, klasik öğrenme modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Gebe eğitimleri ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar ülkemizde sınırlıdır. Türkiye’de riskli gebelik eğitimi ile ilgili literatürde bir araştırmaya veya derlemeye rastlanmamıştır. Bu derlemenin amacı sağlık eğitiminin temelleri doğrultusunda hem öğrenci eğitimini hem de hasta eğitimini perinatoloji çerçevesinde açıklamaktır.