Ana SayfaMakalelerPELVİK TABAN DİSFONKSİYONUNDA EMG-BIOFEEDBACK ETKİNLİĞİ

PELVİK TABAN DİSFONKSİYONUNDA EMG-BIOFEEDBACK ETKİNLİĞİ

Merve ÇELİK, Aybüke ERSİN
10.54270/atljm.2022.20

Pelvik taban terimi, kemikli pelvik çıkışı (pelvik outlet) kapatan bileşik yapı ile ilgilidir. Pelvik kaslar terimi

pelvik tabanın kas tabakasını ifade eder. Pelvik taban farklı katmanlardan oluşur. Pelvik taban orta

katmanları ağırlıklı olarak kas dokusundan oluşur. Bunların dışında, bu tabakada endo pelvik fasya gibi

fibromüsküler ve fibröz elementler bulunur. Pelvis içindeki pozisyonu bir trambolin gibi düşünülen bu

yapı, pelvik açıklıklara (üretra, vajina ve anüs) yapısal destek verir. Ayrıca işeme, dışkılama, seksüel fonksiyon

ve pelvik organların desteklenmesinden de sorumludur. Pelvik taban kaslarının ön, orta veya arka

kompartmanlarının herhangi birinde meydana gelen bir patoloji; alt üriner sistem semptomları, bağırsak

semptomları, prolapsus, seksüel fonksiyon ve ağrı ile ilişkili olan pelvik taban disfonksiyonuna neden olmaktadır.

Tüm cinsiyetleri ve her yaş grubundan bireyi etkilemektedir. Pelvik taban disfonksiyonu tedavi

seçenekleri arasında cerrahi, medikal ve fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları yer almaktadır. Fizyoterapi

ve rehabilitasyonun amacı semptomları azaltmak, progresyonu önlemek, cerrahiyi önlemek ya da

geciktirmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu amaçlara ulaşmak için pelvik taban disfonksiyonu tedavisinde

uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları pelvik taban kas eğitimini içermektedir. Pelvik

taban kas eğitimi; manuel terapi teknikleri, davranış ve yaşam şekli değişiklikleri, fonksiyonel egzersiz

eğitimi ile kombine bir eğitim programıdır. Pelvik taban kas egzersizleri; vajinal kon, biofeedback, üç boyutlu

realtime ultrasound ve sanal gerçeklik eğitimi ile birlikte uygulanabilir. Bu derleme EMG- Biofeedback’

in pelvik taban kas eğitiminde uygulanabilirliğini ve avantajlarını vurgulamaktadır.