Ana SayfaMakalelerNADİR BİR OLGU; RENAL APLAZİ İLE BİRLİKTE EKTOPİK ÜRETEROSEL VE MEGAÜRETER

NADİR BİR OLGU; RENAL APLAZİ İLE BİRLİKTE EKTOPİK ÜRETEROSEL VE MEGAÜRETER

Bahattin ÖZKUL, Hüseyin AYDEMİR, Laçin TATLI AYHAN, Furkan Ertürk URFALI
10.54270/atljm.2022.18

Doğuştan böbrek ve idrar yolu anomalilerinin insidansının 1000 doğumda 4 olduğu ve konjenital hidronefrozun en sık idrar yolu anomalisi olduğu literatürde bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı çok nadir görülen bir üriner sistem anomalisini BT ve US bulguları ile sunmaktır. 28 yaşında erkek hasta sol hipokondriyal ağrı ve yüksek ateş şikayeti ile acil servise başvurdu. Klinik muayene ile üriner sistem enfeksiyonu tanısı konuldu. Ultrason muayenesinde sol böbrek görülmedi. Bilgisayarlı tomografi çekildi ve mesaneye bağlı megaüreter ve üreter distalinde ektopik üreterosel saptandı.