Ana SayfaMakalelerARNOLD-CHİARİ MALFORMASYONU

ARNOLD-CHİARİ MALFORMASYONU

Hüseyin DOĞU, Hidayet AKDEMİR
10.54270/atljm.2022.16

Arnold-Chiari veya kısaca Chiari malformasyonu; serebellumun tonsillerinin foramen magnum yoluyla

aşağıya servikal spinal kanal içerisine hernie olması ile karaktarizedir ve malformasyona intrakranial

veya ekstrakranial gelişimsel defektler eşlik edebilir. Posterior fossa ve orta beyni (serebellumun

tonsilleri, pons ve medulla oblangatayı) ilgilendiren bu deformite grubu çocuk ve yetişkinlerde farklı

şiddetlerde anatomik defektler ve morfolojilerine göre sınıflandırılır. Bu derleme çalışmasında, Chiary

malformasyonun sınıflandırması, etyolojisi, epidemiyolojisi ve patofizyolojisi gözden geçirilmiştir. Klinik

semptom ve bulgular ile ayırıcı teşhisi ve nörogörüntüleme parametreleri derlenerek, tedavi yaklaşımları

literatüre dayanarak sunulmuştur.